PRED A PO

S ohľadom na súkromie klientiek používame na prekrytie očí grafickú nálepku.